Hoe houden we de zorg

in de Oostelijke Mijnstreek

goed, toegankelijk én betaalbaar?

In Oostelijk Zuid-Limburg zijn de uitdagingen voor de betaalbaarheid en toegankelijkheid van de zorg onevenredig groot. Vooral de hoge zorgconsumptie en -kosten en de slechte gezondheid van de bevolking ten opzichte van Nederland vallen hierbij op. Daar komt bij dat er in de regio sprake is van  bevolkingskrimp in combinatie met vergrijzing en geboortedaling. Hierdoor neemt de gemiddelde zorgzwaarte toe en stijgen de zorgkosten. Tegelijkertijd leidt de geboortedaling tot een vermindering van het aanbod van zorgpersoneel, mantelzorgers en vrijwilligers.

pijlers om onze ambitie te realiseren

Om onze ambitie in de regio te realiseren, hebben we acht pijlers geformuleerd. Alle activiteiten die we doen zijn te herleiden naar deze pijlers. Lees de acht pijlers die onze ambitie vormen

Enkele projecten die bijdragen aan de ambitie van MijnZorg

Coalitiepartners

logos
logos
logos
logos