image

Medicatieveiligheid in de keten: alleen ga je sneller, samen kom je verder'.

Op donderdag 1 april 2021 is de webinar ‘Medicatieveiligheid in de keten: alleen ga je sneller, samen kom je verder’.

De projectgroep Personalised Medicine gaat in op medicatieveiligheid in de keten en de samen te nemen stappen voor de komende 3 jaar.

Onderwerpen zijn onder andere:

  • De nieuwe richtlijn overdracht van medicatiegegevens in de keten.
    Deze geeft handvatten om te werken aan efficiënter uitwisselen van het medicatie-dossier in de keten en is daarmee van invloed op de patiëntveiligheid.
  • Het Landelijk Schakelpunt.
    LSP is de technische basisinfrastructuur in de zorg. Via het LSP kunnen zorgverleners veilig en snel actuele informatie opvragen uit de systemen van andere zorgverleners.

Voor wie bestemd?
De webinar is voor huisartsen, apothekers, medisch specialisten en VVT uit de Westelijke Mijnstreek en Oostelijk Zuid-Limburg. Zet de datum alvast in je agenda!