MijnZorg: één van de

negen proeftuinen van VWS

MijnZorg is in 2012 gestart als een gezamenlijk initiatief van huisartsenorganisatie HuisartsenOZL, ziekenhuis Zuyderland Medisch Centrum, Burgerkracht Limburg en zorgverzekeraar CZ. Sindsdien is het netwerk uitgebreid met diverse partners in de zorg en in het sociale domein.

In de periode 2014 tot en met 2017 was het samenwerkingsverband MijnZorg een van de 9 officiële proeftuinen (regionaal experiment voor het vormgeven van duurzame zorg) van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.Binnen MijnZorg nemen partijen een gezamenlijke verantwoordelijkheid om de gezondheid, de kwaliteit en de betaalbaarheid van de zorg in de regio Oostelijk Zuid-Limburg te verbeteren (‘Triple aim’).

Na afsluiting van de proeftuinperiode is uitgesproken om de samenwerking naar een ‘next level’ te brengen door de juiste zorg, op maat, op de juiste plaats door de juiste persoon te leveren en gezamenlijk verantwoordelijkheid voor de zorgvuldige uitvoering en monitoring van deze ambitie te nemen.

VWS en RIVM blikken vooruit met MijnZorg

Eind 2017 eindigde de formele proeftuinperiode van de negen regionale experimenten voor het vormgeven van duurzame zorg. En dus ook van MijnZorg. Reden voor een aantal vertegenwoordigers van het Ministerie van VWS en RIVM om in november 2017 een werkbezoek te brengen aan de proeftuin, de oogst te bekijken en vooruit te blikken op de toekomst. Lees meer over dit werkbezoek