MijnZorg: de kracht van een samen

Zuyderland komt voort uit Atrium Medisch Centrum Parkstad en Orbis Medisch en Zorgconcern Sittard-Geleen. Deze zorginstellingen zijn per 1 januari 2015 gefuseerd. Dit vormde de start van een omvangrijk veranderingsproces. De optelsom van kwaliteiten van Atrium en Orbis zorgt voor versteviging van de zorg in Limburg. Nu en in de toekomst. Als opleidingsziekenhuis vindt Zuyderland kennisoverdracht van groot belang.

CZ is een niet op winst gerichte zorgverzekeraar. Haar kernactiviteit is het uitvoeren van de basisverzekering. Doordat CZ voor veel klanten tegelijk zorg inkoopt, kan zij zich hard maken voor goede, betaalbare en toegankelijk zorg voor iedereen die dat nodig heeft. Een ‘license to operate’ die uitdagingen en dilemma’s met zich meebrengt en van onze organisatie verantwoordelijkheid, daadkracht en inlevingsvermogen vraagt.

HuisartsenOZL is een zorggroep waarbinnen 135 vrijgevestigde huisartsen in de regio Oostelijk Zuid-Limburg verenigd zijn. Deze zorgorganisatie, van, voor en door huisartsen regelt de 24-uurs huisartsenzorg via één centraal loket. HuisartsenOZL stelt de patiënt centraal. Daarbij staat kwalitatief goede inhoud van de zorg voorop.

Burgerkracht Limburg werkt aan een Limburg waarin iedereen meedoet. Samen met burgers en partnerorganisaties zetten wij ons in voor (het bevorderen van) arbeidsparticipatie, opvoeding, onderwijs en gezondheid.