- 08 december 2020 -

Samen werken is ook evalueren! Blik op samen werken

Nieuws uit de IWA Hoensbroek-preventiecoalitie Heerlen

“Een burger die zelf meer regie krijgt over zorg en welzijn waarin de eigen mogelijkheden centraal staan”. Dát is het streven van zorg- en welzijnspartijen aanwezig in de wijk Hoensbroek in Heerlen.

In het project Integrale Wijkaanpak Hoensbroek werken verschillende partijen sinds 2,5  jaar samen aan een integrale aanpak voor de inwoners van de wijk. Dit zijn vanaf de start de gemeente Heerlen, MeanderGroep, Mondriaan, MetGGZ,  Huisartsen Oostelijk Zuid-Limburg, Heerlen STAND-BY!, Burgerkracht Limburg,  Zorgverzekeraar CZ en Robuust. Het project loopt begin 2021 ten einde. Tijd om samen terug te kijken, opgedane inzichten te bespreken en op basis hiervan te bepalen of en hoe nu verder. De resultaten van de evaluatie worden begin 2021 verwacht.

Leren van andere initiatieven in Nederland
Het ontwikkelen van een integrale werkwijze op maat staat niet op zichzelf. Ook op andere plekken in de regio Zuid-Nederland, en daarbuiten, wordt ervaring opgedaan met vergelijkbare aanpakken en doelstellingen. Het werken volgens een integrale wijkaanpak past bij de visie van CZ t.a.v. regionalisering & regioregie volgens de principes van het Integrated Care model. Vanuit deze achtergrond heeft CZ interesse om de  resultaten van de evaluatie van IWA Hoensbroek in 2021 in een breder kader te bezien.

Robuust heeft de opdracht gekregen om in de eerste helft van 2021 te komen tot een referentiekader gebaseerd op het ophalen en vergelijken van de lessons learned van initiatieven die werken volgens een integrale wijkaanpak. De opgehaalde inzichten zijn relevant voor CZ maar biedt ook informatie voor partijen die betrokken zijn bij vergelijkbare initiatieven of partijen die overwegen hiermee aan de slag te gaan.

Heb je inzichten of ideeën die voor dit referentiekader behulpzaam kunnen zijn? Laat het ons weten via m.de.wit@rosrobuust.nl.