- 15 december 2020 -

image

De projectgroep van Personalised Medicine bij milde tot matige depressie is ontzettend trots dat het wetenschappelijk onderzoek op 1 oktober van start is gegaan. De eerste patiënten zijn geïncludeerd!

De doelstelling van dit project is het verbeteren van de kwaliteit van de depressiezorg in de eerste lijn in zowel  de Westelijke Mijnstreek als Oostelijk Zuid-Limburg.
Binnen het wetenschappelijk onderzoek wordt onderzocht of het inzetten van een genetisch paspoort* vóór het eerste recept zorgt voor een betere inzet van antidepressiva, voorts wordt er ingezet op afbouwbegeleiding en krijgen een beperkt aantal “niet-pluis” patiënten (dit zijn patiënten die niet goed ingesteld geraken op hun medicatie) ook een genetisch paspoort aangeboden.

In totaal nemen er aan het project 38 huisartsen en 12 apothekers deel. De totale doorlooptijd van het wetenschappelijk onderzoek bedraagt 25 maanden.

*Een genetisch paspoort bevat het farmacogenetisch profiel. Dit profiel geeft aan hoe het lichaam medicijnen verwerkt. Dit wordt uitgedrukt in fenotypes. We onderscheiden de volgende fenotypes: NM = normale omzetting in de stofwisseling, IM = verlaagde omzetting in de stofwisseling, UM = zeer snelle omzetting in de stofwisseling, PM= langzame omzetting in de stofwisseling