- 10 november 2020 -

Zorgcontinuüm Ouderenzorg Oostelijk Zuid-Limburg: verbonden door één gezamenlijk doel

In gesprek met professionals van het innovatieve project Zorgcontinuüm Ouderenzorg Oostelijk Zuid-Limburg

De laatste jaren zijn er steeds meer ouderen die (langer) thuis blijven wonen. Dit brengt deze ouderen vaak in een kwetsbare positie. Net als ieder ander heeft ook deze groep recht op een zelfstandig en waardevol leven. Om dit te realiseren is een verbetering van de zorg aan deze ouderen in de thuissituatie cruciaal, zo vinden verschillende zorgprofessionals in de regio OZL. De hoogste tijd om in gesprek te gaan met de professionals over het innovatieve project waar zij allen hun steentje aan hebben bijgedragen, ‘Zorgcontinuüm Ouderenzorg’. Hét fundament om de zorg voor ouderen in de regio te optimaliseren.

Het project Zorgcontinuüm Ouderenzorg is ontstaan vanuit de ambitie om de zorg aan ouderen in de regio Oostelijk Zuid-Limburg (OZL) te verbeteren. Huisartsen, geriaters, specialisten ouderengeneeskunde, wijkverpleegkundigen, belangenbehartiger Burgerkracht én zorgverzekeraar CZ hebben gedurende dit project nauw samengewerkt. Een samenwerking gevoed door één gemeenschappelijk doel: de juiste zorg, op de juiste plaats, door de juiste zorgverlener. “Vanaf dag één was de sfeer binnen de groep erg goed. We zijn gestart met Zorgcontinuüm Ouderenzorg vanuit een maatschappelijke, relevante opdracht met in ons achterhoofd de zorg zoals we die het liefst leveren. Allen met een grote passie voor dezelfde patiëntengroep, ouderen”, aldus Kim Hurkens, internist ouderengeneeskunde.

Het team heeft de afgelopen 3 jaar hard gewerkt om de werkprocessen in kaart te brengen en verbeterpunten op te sporen. Dat heeft geleid tot een aantal concrete resultaten en nieuwe inzichten. Nu is het tijd om door te pakken. “Uit het project zijn een aantal duidelijke adviezen naar voren gekomen. Concrete voorstellen die nu gerealiseerd dienen te worden”, aldus Roger Eurelings, manager PlusPunt Medisch Centrum. De hoogste tijd om in te zoomen op de hoogtepunten van het project, de belangrijkste resultaten en uiteraard de toekomstplannen die het team maar al te graag wil waarmaken.

Lees het gehele artikel met bijbehorende factsheet via onderstaande downloads:

Download

Foto header: het projectteam van het Zorgcontinuüm Ouderenzorg. Van links naar rechts: Inge Jochem, Nicole de Baat en Frank Guldemond