- 08 december 2020 -

Zorgpunt Oostelijke Mijnstreek: één centraal punt voor alle vragen rondom VVT

Op maandag 5 oktober werd het Zorgpunt Oostelijke Mijnstreek geopend voor alle vragen op het gebied van VVT. De juiste zorg op de juiste plek, dat is het idee achter het Zorgpunt Oostelijke Mijnstreek. Het Zorgpunt is het eerste resultaat in de programmalijn Regionaal Zorgpunt binnen de Kerncoalitie Mijnstreek. De opdracht voor deze coalitie is om samen te werken aan duurzame zorg en gezondheid van, voor en met de inwoners van de Mijnstreek.

De kerncoalitie is een regionaal samenwerkingsverband van Zuyderland Medisch Centrum, HuisartsenOZL en HacoWest, de VVT-organisaties, zorgverzekeraar CZ en belangenbehartiger Burgerkracht.

Het Zorgpunt Oostelijke Mijnstreek is bedoeld voor huisartsen, praktijkondersteuners, casemanagers dementie, verpleegkun­digen, het transferpunt Zuyderland MC en andere (zorg)instellingen (bijv. Mond­riaan, gemeenten) met vragen op het gebied van VVT. Voortaan is dit zorgpunt voor nieuw te leveren zorg dan ook de enige route.

Het zorgpunt regelt triage, advies en bemiddeling van zorgvragen op het gebied van bijvoorbeeld acute verpleeghuiszorg (PG crisis), eerstelijnsverblijf (laag en hoog), palliatieve opname (ELV-palliatief, hospice), geriatrische revalidatiezorg, respijtzorg en logeeropvang bij wegvallen mantelzorger. Komt de triage uit op een ander advies, dan bemiddelt het zorgpunt voor inzet van thuiszorg en preventieve zorg gericht op ‘zo thuis mogelijk’.

Het Zorgpunt beschikt over de actuele beddencapaciteit van heel Zuid-Limburg en is expert in de sociale kaart van de regio Oostelijke Mijnstreek.

De voordelen:

  • als verpleegkundige of casemanager dementie word je ondersteund in de zoektocht naar een passende oplossing bij elke zorgvraag. Je hoeft niet zelf te bemiddelen, maar wordt hierin optimaal ondersteund;
  • oneigenlijke opnames kunnen worden voorkomen.

Het Zorgpunt Oostelijke Mijnstreek heeft een eigen telefoonnummer en een onafhankelijke positie in de keten. Bij het zorgpunt werken zorgconsulenten van Cicero Zorggroep, MeanderGroep en Sevagram. Er wordt verder nauw samengewerkt met  de transfermede­werkers van Zuyderland MC en de zorgpunten in de Westelijke Mijnstreek (o.a. Zuyderland Care en Vivan­tes) en Maastricht-Heuvelland (o.a. Envida).

Vanaf 5 oktober 2020 is het Zorgpunt Oostelijke Mijnstreek op werkdagen van 08:30 uur -17:00 uur bereikbaar via telefoonnummer: 088-018 75 00

De ontwikkeling van het Zorgpunt is versneld door de eerste coronagolf. Voor de tweede golf moest het Zorgpunt Oostelijke Mijnstreek operationeel zijn. Dat is gelukt!  Vanaf nu kunnen wij starten met de doorontwikkeling, verbreding en verbetering van het Zorgpunt.

Downloads