Hoe houden we de zorg

in de Oostelijke Mijnstreek

goed, toegankelijk en betaalbaar?

De ambitie van MijnZorg is om de stijging van de zorgkosten te beperken en de knelpunten in de zorg op te lossen in Oostelijk Zuid-Limburg.

De doelstellingen van MijnZorg:

  • We ontwikkelen een toekomstbestendige, integrale populatiegebonden aanpak gebaseerd op een regionale visie.
  • We komen tot kwalitatief goede zorg en gezondheid en beperking van de zorgkosten, toegespitst op de situatie in Oostelijk Zuid-Limburg.
  • We organiseren de zorg in onderlinge samenhang en redeneren daarbij vanuit en met de patiënt.
  • We ontwikkelen een parallel traject gericht op preventie en betrekken hierbij de juiste partners.
  • We versterken de eigen regie van de patiënt en zetten in op  ‘patiënt empowerment’.
  • We organiseren de zorg zo dicht mogelijk bij huis (er kunnen kwaliteits- en doelmatigheidsredenen zijn om hiervan af te wijken).
  • We werken vanuit het concept van Positieve Gezondheid.
  • We zijn bereid om de huidige organisatiestructuren los te laten en de zorg binnen de systemen slimmer te organiseren en te bekostigen.

Enkele projecten die bijdragen aan onze ambitie