Een gezonder Oostelijk Zuid-Limburg

Onze ambitie krijgt vorm via deze doelstellingen:

  • We ontwikkelen een toekomstbestendige, integrale populatiegebonden aanpak gebaseerd op een regionale visie
  • We komen tot kwalitatief goede zorg en gezondheid en beperking van de zorgkosten, toegespitst op de situatie in Oostelijk Zuid-Limburg.
  • We organiseren de zorg in onderlinge samenhang en redeneren daarbij vanuit en met de patiënt
  • We ontwikkelen een parallel traject gericht op preventie en betrekken hierbij de juiste partners
  • We versterken de eigen regie van de patiënt en zetten in op  ‘patiënt empowerment’
  • We organiseren de zorg zo dicht mogelijk bij huis (er kunnen kwaliteits- en doelmatigheidsredenen zijn om hiervan af te wijken)
  • We werken vanuit het concept van Positieve Gezondheid
  • We zijn bereid om de huidige organisatiestructuren los te laten en de zorg binnen de systemen slimmer te organiseren en te bekostigen.