Pluspraktijken

image

Op weg naar de huisartsenpraktijk van de toekomst

Met het initiatief PlusPraktijken werkt MijnZorg sinds 2016 met vijftien huisartsenpraktijken aan de transformatie om tot Triple Aim te komen: een betere gezondheid met een betere (ervaren) kwaliteit van zorg tegen lagere kosten(groei). Deze praktijken moeten een voorbeeldfunctie vervullen in de regio en vormen de pilotpraktijken voor de huisartsenpraktijk van de toekomst.

Het is de bedoeling dat de PlusPraktijk een set van projecten realiseert die gezamenlijk moeten leiden tot betere kwaliteit van zorg en gezondheid en lagere kosten. De focus hierbij is betere kwaliteit van zorg door een geïntegreerde en patiëntgerichte aanpak. Een belangrijk doel van het project is om te experimenteren met deze nieuwe werkwijze. Dit moet leiden tot betere uitkomsten dan de bestaande werkwijze, waarbij losse projecten (deels vrijblijvend) worden uitgevoerd en waarbij elk project door een andere groep van huisartsenpraktijken kan worden verricht.

Meer informatie is te vinden op de website : www.pluspraktijken.nl

Lees meer over de PlusPraktijk